Resumé 16 - 17 juni,  Årsmötet 2003!

BIRGER JARL


 

I en något annorlunda  miljö, höll föreningen sitt årsmöte 2003 ombord på M/S Birger Jarl. 
En 24-timmarskryssning 16 - 17 juni Stockholm - Mariehamn t.o.r. 
Länk till Ånedinlinjens hemsida


Själva årsmötet avhölls den 17 juni och indelades i två delar - dels den formella och dels en efterföljande diskussion. Den formella delen bjöd inte på någont extra, då samtliga funktionärer var valda på minst två år sedan föregående årsmöte (2002). Det enda val som förekom var omval av valberedningen!

Den efterföljande diskussionen var mycket givande där vi bl.a. diskuterade musikskolornas rekrytering/målsättning och fadderskap inom föreningen. Sture fortsätter sitt arbete med efterforskning av "Pärmen" samt efterlyser kamrater som ännu inte registrerat sitt medlemskap i föreningen.

 


Klicka på en miniatyr för att öppna en större bild i nytt fönster. 

 

     

© Christer Holm

[ Startsida | Bildsida ]


Sveriges Militärmusikers Förening

PG: 401 20 98 - 2