Årsmöte 2020


 

P.g.a. Coronapandemin inställdes den planerade sammankomsten i Linköping 21 - 23 augusti. Och följaktligen blev det inte heller några bilder.
Årsmötet genomfördes per capsulam (brev och mail). Nedan kan du se omröstningsresultatet:

  


[ Startsida | Bildsida ]


Sveriges Militärmusikers Förening

PG: 401 20 98 - 2