Ingvar Avestedt
1942 - 2015


Stiftare
 

Vår medlem Ingvar Avestedt avled efter lång tids sjukdom den 11 februari 2015, en dag efter sin 73-årsdag.

Ingvar blev antagen som musikelev den 1 juli 1959 med placering på F 8 i Barkarby. Två år senare drogs musikkåren in och Ingvar flyttade till Flottans musikkår i Stockholm.  

Tillsammans med sina årskamrater deltog Ingvar i utbildningarna i Örebro 1959, Linköping 1960 och Göteborg 1961. Samt så småningom underofficersskolan 1967-69.   

1971 omvandlades militärmusiken till regionmusik och Ingvar kom att tillhöra Stockholms regionmusikavdelning. 1972 flyttade han till avdelningen i Östersund som han tillhörde till 1986. Därefter inledde han en civil karriär och flyttade tillbaka.

Efter återkomsten till Stockholm kom han att vara verksam i ett flertal amatörmusikkårer och var en omtyckt och efterfrågad klarinettist.

Ingvar var en av tolv f.d. musikelever som grundade vår förening år 1999.

Vi sörjer en lojal och intresserad medlem. 

Sture Lundén

 

 

[ Tillbaka ]


Sveriges Militärmusikers Förening

Postgiro: 401 20 98 - 2