Göte Janzén
1937 - 2011


 

Göte Janzén avled söndagen den 13 mars 2011 efter en kort tids sjukdom.

1952 anställdes han som 15-årig musikelev vid F 11 i Nyköping. 1957 drogs ett flertal musikkårer vid flygvapnet in, varför Göte förflyttades till I 21 i Sollefteå.
1962 började han på musikunderofficersskolan, som då bara hade existerat ett år, och tog examen 1964.

I samband med övergången från militärmusik till regionmusik år 1971 flyttade Göte till musikavdelningen i Visby där han var verksam som regionmusiker till 1987.
Därefter tjänstgjorde han med kaptens grad på regementet, P 18 till 1993.

Vid SMmF:s konsert i Linköping 2010 deltog Göte på tenorbasun. Hans övriga instrument var trombon, eufonium och kontrabas.

Göte hade stora kunskaper om militärmusikens historia och förfogade över ett stort antal dokument rörande militärmusik som han samlat under många år.

 Christer Holm, ordförande

 

 

[ Tillbaka ]


Sveriges Militärmusikers Förening

PG: 401 20 98 - 2