Nils Jansson
1939 - 2016


 


1953 började Nisse (14 år) som musikelev vid LV 5 i Sundsvall. Samma år träffade han ett år yngre Monica som senare blev hans hustru. Fyra år senare var Nisse tvungen att skriva till "Kungs" för att som 18-årig musikfurir få gifta sig med 17-åriga Monica - vilket välsignades av Gustav V.

Efter att blivit beordrad att spela valthorn som militärmusiker, sökte Nisse 1960 till Gävle symfoniorkester där han blev kvar som 1:e hornist i 20 år. En nervskada efter en tandoperation gjorde att han slutade i orkestern och började 1980 som pedagog vid Gävle Kulturskola (horn, slagverk och ledare för stora blåsorkestern). Många resor med blåsorkestern i Europa - och många första pris blev det!

Gift i 51 år med Monica (avliden 2008) som skötte marktjänsten och tre barn när Nisse var ute och spelade. När barnen blivit stora kunde han och Monica själva resa runt i världen med sin husvagn.

Djupt saknad av barnen, mycket tacksamma elever och kollegor, civila som militära!

Christer Holm
Med hjälp av dottern Maria

 

 

[ Tillbaka ]


Sveriges Militärmusikers Förening

Postgiro: 401 20 98 - 2