Rolf Westergren


Stiftare
 

Vår medlem Rolf Westergren har hastigt avlidit i sitt hem (december 2009).  

Rolf var en av tolv f.d. musikelever som grundade föreningen i Örebro 1999 och var alltså medlem från början. Anledningen till att vi samlades var för att högtidlighålla 40-årsminnet av det gemensamma anställningsdatumet 1 juli 1959 och den efterföljande militära grundutbildningen på I 3.  

Rolf tillhörde alltså ”59:orna” med anställning vid I 4 i Linköping. Utöver den nämnda utbildningen i Örebro genomgick han tillsammans med övriga 59:or aspirantutbildningen i Linköping 1960 samt den mer omfattande kursen på KA 4 i Göteborg 1961. Inför befordran till underofficer kallades kvarvarande 59:or till en tvåårig kurs vid Kungl. Musikhögskolan. Rolf genomförde kursen 1967-69 tillsammans med 13 kamrater med samma anställningsår.  

Rolf var sin musikkår trogen under omvandlingarna till regionmusik och så småningom länsmusik. Han var faktiskt en av de få i vår ålderklass som fortfarande var yrkesverksam. Han skulle ha medverkat i en konsert på trettondagsafton med Östgöta Blåsarsymfoniker som orkestern nu heter.  

Utöver sitt deltagande i vår sammankomst i Örebro 1999 var Rolf även med i påföljande årsmöte i Linköping 2000 vilket utgjorde 40-årsjubileum av ovannämnda aspirantutbildning. Därefter deltog han inte så mycket i föreningens aktiviteter men jag vet att han satte värde på sitt medlemskap.  

Jag minns från våra gemensamma utbildningar att Rolf hade glimten i ögat. När vi beordrades att ställa upp i kompanikorridoren i permissionsuniform omedelbart efter befordran till korpralsgraden 1960 stod jag bredvid honom och konstaterade till min förskräckelse att han saknade gradbeteckningarna på axelklaffarna som vi andra noga sytt på kvällen innan enligt order. När jag påpekade det lite diskret svarade han bara ”jag hade ingen lust att sy på dom”. 
”Att han bara vågar” tänkte jag och först därefter fick jag veta att han inte var befordrad. Han hade nämligen inte fyllt 17 år och fick därför vänta till sin födelsedag med att bära korpralsgraden. Rolf var den yngste av de 37 musikelever som anställdes år 1959.

Vi sörjer en vän, tillika skicklig musiker.

Sture Lundén


 

[ Tillbaka ]


Sveriges Militärmusikers Förening

PG: 401 20 98 - 2