Musikelever 1962

 

 


 

Korpralskolan I 2, Karlstad 1964

 

Klicka för större bild!

Bakre raden från vänster: Gunnar Larsson, I 15. Kjell Fredriksson, I 2. Tommy Gyllix, I 2. Kjell Albertsson, KA 4. Alf Johnsson, I 5. Åke Rosengren, I 1. Hans Grönlund, F1. Lasse Hannu, I 1.Gunnar Kling, I 21. Tommie Saur, I 21. Anders Mårtensson, I 18.

Mellersta raden från vänster: Hans Englund, KÖS (Karlskrona). Ronny Nyman, P 4. Sven Westerberg, Skeppsholmen. Tommy Zwedberg, P 18. Bengt Ek, I 15. Roland Flood, I 11. Kent Johnsson, I 12. Jan Andebring, I 18. Yngve Lööf, I 15. Leif Andersson, Skeppsholmen.

Främre raden, sittande från vänster: Kurt Laru, I 21. Nils-Göran Johansson, I 17. Kadett Conny Sundbäck, I 2. Löjtnant Westerlund, I 2. Rolf Ullbrandt, I 2. Karl-Johan Nilsson, I 3.

 


 

Musikelever 1969
Sista årskullen militämusiker!

 

Bakre raden: Tom Edberg, Per-Anders Sjöberg, Per-Olof Karlsson, Jan Ankarmo, Thomas Olsson, Gunnar Persson, Hans Muthas, Stig-Åke Walther, Rickard Källström.

Mellersta raden: Åke Allert, Kjell Svantes, Stefan Lundström, Anders Kästel, Jan-Olof Oscarsson, Rolf Wirestam, Elis Almljung, Björn Eriksson, Mats Nilsson.

Främre raden: Lennart Rehnborg, Thomas Olsson, Bengt Olerås, Åke Sundqvist, sergeant Edlund, Jan Hagglund, Anders Jonsson, Kenneth Grönberg.

 


 

Musikunderofficersexamen 1971

Den sista kull militärmusiker som fick underofficers fullmakt. 
Två veckor efter examen blev militärmusiken genom ett riksdagsbeslut den civila regionmusiken!

 

Klicka för större bild!

Främre, 1:a raden från vänster: Rolf Ullbrandt, I 4. Gillis Gustavsson, adjutant. Bertil Driving, skolchef. Bertil Wiklander, musikinspektör. Lars Boman, marschmusikinstruktör.

Rad nr 2 från vänster: Eje Lund, A 6. Leif Andersson, Skeppsholmen. Hans Englund, I 21. Alf Johnsson, I 5. Yngve Lööf, I 15. Kurt Laru, I 21. Ronny Nyman, P 4.

Rad nr 3-4 från vänster: Hans Grönlund, F 1. Gunnar Kling, I 21. Kjell Albertsson, KA 4. Sven Westerberg, Skeppsholmen. Tommy Swedberg, P 18. Åke Rosengren, I 1. Tommie Saur, KÖS Karlskrona.

 


 

50 års jubileum i Örebro 2013

 

Klicka för större bild

Från vänster; Yngve Lööf, Tommie Saur, Kurt Laru, Bosse Jansson, Sven Westerberg, Tommy Zwedberg, Hans Englund, Ronny Nyman, Nils-Göran Johansson, Gunnar Larsson, Åke Rosengren, Gunnar Kling, Anders Mårtensson, Eje Lundh.

 Sveriges Militärmusikers Förening


PG: 401 20 98 - 2