1959 års Militärmusikelevers Förening


 


Lyran bars på uniformen av all musikpersonal inom försvaret fram till år 1961. Placeringen var samma för alla, på bägge underärmarna, och materialet var:

  • Gulmetall på arméns M/52 och för Flygvapnet.
  • Mörkare metall på arméns M/39 och för Kustartilleriet.
  • Gult tyg resp. guldtråd för Flottan.

År 1961 byttes arméns M/52 ut mot en helt ny uniform, utan musiklyror. För att särskilja musikpersonalen infördes i stället en egen truppslagsbeteckning på kragens bägge sidor i form av en stiliserad dynggrep.

 

 

[ Tillbaka till startsidan ]

 


Sveriges Militärmusikers Förening
c/o Lundén, Långängsvägen 18, 125 56  Älvsjö
Tfn. & Fax: 08-86 92 28
PG: 401 20 98 - 2