1959 års Militärmusikelevers Förening


 


Lyran bars på uniformen av all musikpersonal inom försvaret fram till år 1961. Placeringen var samma för alla, på respektive underarm, och materialet var:

  • Gulmetall på arméns M/52 och för Flygvapnet.
  • Mörkare metall på arméns M/39 och för Kustartilleriet.
  • Gult tyg resp. guldtråd för Flottan.

År 1961 byttes arméns M/52 ut mot en helt ny uniform och lyran togs bort.
För att särskilja musikpersonalen infördes i stället en egen truppslagsbeteckning i form av en ny lyra, att fästas på uniformkragens båda sidor.

 

 

 

[ Tillbaka till startsidan ]

 Sveriges Militärmusikers Förening


PG: 401 20 98 - 2