Torbjörn Tillman
1935 - 2020Hedersmedlem

 

Den 24-årige löjtnanten Torbjörn Tillman är indirekt initiativtagare till föreningens bildande, då han 1960 avslutade 1959 års musikaspiranters militärutbildning genom att överlämna en pärm med samtliga 34 deltagares namn.
”Denna pärm skall cirkulera mellan er, så ni kan hålla reda på varandra genom åren” sa han.
Pärmen försvann, men idén levde vidare och 1999 bildades föreningen av 12 f.d. militärmusiker från årskull 1959 (se Stiftare).

Helt naturligt valdes Torbjörn Tillman in som hedersmedlem i föreningen 2006.
Som hedersmedlem fick han en egen hemsida, där han presenterade debattskrifter, sina böcker och julbrev.

Hans militära bana kan bäst beskrivas genom hans CV från 2011, som på vissa ställen är skriven i presens.

Torbjörn avled i sitt hem natten mellan 25-26 feb 2020 efter en kortare tids sjukdom.

Christer Holm, ordförande

 

[ Tillbaka ]


Sveriges Militärmusikers Förening

PG: 401 20 98 - 2