Välkommen till Sveriges Militärmusikers Förening!
[ Klicka här om du inte ser vänster länkfält ]


 

Sveriges Militärmusikers Förening (SMmF) är en konstnärlig, ideell förening, sammansluten av militärmusiker i Sverige. Syftet är att "tillvarata svenska militärmusikaliska traditioner och att föra detta arv vidare till kommande generationer".
Medlemskap kan sökas av den som varit anställd, eller är anställd, som musiker för att utöva försvars- och statsceremoniell musik.

Läs om föreningens bildande: Historik

F.ö. Se Wikipedia "Militärmusik i Sverige"
 

 

Tillsammans med Täby Blås planerar vi en samkonsert söndag 20 oktober kl 15,00 i Tibbleskolans aula, Täby
 

 


Föreningens årsmöten är väl dokumenterade i bilder. Klicka på nedanstående collage för bildsidor.

 

 


Har du varit anställd som militärmusiker, eller nu yrkesverksam som musiker inom försvars-/statsceremoniell verksamhet och ännu inte fått någon inbjudan till något av våra årsmöten, bör du höra av dig till: militarmusiker@smmf.se  eller ring: Christer Holm 073 7145048
0

 


Sveriges Militärmusikers Förening

PG: 401 20 98 - 2