Ordförande har ordet.


Klicka för information

 


Det är med stor ödmjukhet som jag axlat posten som föreningsordförande för militärmusiker i landet - alltså både nuvarande och f.d. militärmusiker. Och mycket spännande, då föreningens uppgift bl.a. är att tillvarata svenska militärmusikaliska traditioner. 

Med mina mycket blandade tjänstgöringsuppdrag (klicka på bilden för detaljerad information), är min uppfattning om musiksverige följande: 

  • De omvälvande förändringar som skedde under senare delen av 1900-talet, har politiskt gynnat musiksverige både när det gäller verksamhet och utbildning. Jag ser hur den gamla militärmusikern lämnade kaserngården för att tjänstgöra som regionmusiker och sedan som länsmusiker. Den statliga resursen fördelades ut i det civila musiklivet, vilket generellt stärkte det lokala musiklivet. 
    0
  • Många kommuner satsade ordentligt på kommunala musikskolan under 70-talet och vi kan idag notera hur svensk musik blivit en stor exportvara.
    0
  • Genom att centralisera militärutbildningen för nyanställda musikelever i slutet av 50-talet, fick man som bieffekt en värnpliktig musikkår. Detta var embryot till blivande Arméns musikpluton, sedermera Arméns musikkår.

Genom de förändringar som skedde under senare delen av 1900-talet och regionmusikens övergång till länsmusik, får föreningen en viktig uppgift att genom sitt arbete tillvarata svenska militärmusikaliska traditioner. Via medlemmarnas geografiska spridning har vi ett omfattande nätverk som sträcker sig över hela landet (även world wide), vilket torde gynna föreningsarbetet.

Du är alltid välkommen att höra av dig -  gärna med synpunkter på föreningens verksamhet!


Christer Holm
ordförande fr.o.m. 2002

 

 


 

[ Devis | Stridsropet ]

 

 

[ Här kan du se antalet militärmusikkårer 1901 - 1971 ]

[ Tillbaka ]Sveriges Militärmusikers Förening


PG: 401 20 98 - 2