Välkommen till Sveriges Militärmusikers Förening!
[ Klicka här om du inte ser vänster länkfält ]


 

Klicka för fler bilder

 


Styrelsen planerar att årsmötet 2020 genomförs 21 - 23 augusti i Linköping.

Har du varit anställd som militärmusiker, eller nu yrkesverksam som musiker inom försvars-/statsceremoniell verksamhet och ännu inte fått någon inbjudan till något av våra årsmöten, bör du höra av dig till: militarmusiker@smmf.se  eller ring: Christer Holm 073 7145048

 


Föreningen bildades 12 juni 1999 i f.d. Livregementets Grenadjärers (I 3) lokaler i Örebro, av 12 f.d. militärmusiker som anställdes 1959. Följaktligen valde man namnet 1959 års Militärmusikelevers Förening. Efter hand har det tillkommit fler f.d. militärmusiker med andra anställningsår, varför man helt naturligt bytte namn till Sveriges Militärmusikers Förening (SMmF). Klicka här för Stiftare.

Anledningen till sammankomsten 1999 var att deltagarna exakt 40 år tidigare som nyanställda musikelever deltagit i gemensam militär grundutbildning på I 3.

Föreningens uppgift är att "tillvarata svenska militärmusikaliska traditioner och att föra detta arv vidare till kommande generationer".

Föreningens devis är: En gång musikelev - alltid musikelev.


 

Musikaspirantskolan vid I 4 1960 för musikelever anställda 1959.            
    

År 1957 skedde stora förändringar inom militärmusiken i Sverige. Antalet musikkårer minskades från 43 till 26.  Musikerna (220 personer) vid de indragna kårerna fördelades på de kvarvarande kårerna. Rekryteringsbehovet blev därmed begränsat under den här tiden, men redan 1958 anställdes 16 musikelever och året därefter, 1959, anställdes ett större antal musikelever, 37 st, fördelade på 23 kårer. Alla med samma anställningsdatum, 1 juli. 

Tidigare hade försvarets musikpersonal i huvudsak utbildats på det egna förbandet, såväl militärt som musikaliskt. Nu bestämdes det att den militära utbildningen skulle ske centralt. Det verkar dock inte ha funnits en detaljerad plan för utbildningen utan den tycks ha fungerat helt improviserat åren efter 1957. Sålunda kallades 1959 års musikelever omedelbart efter anställningsdagen till gemensam militär grundutbildning på I 3 i Örebro under två månader. Noteras att de musikelever som anställdes 1958 (16 st) samtidigt gjorde sin första militära grundutbildning på I 3, men med start en månad tidigare.

Efter tolv månaders tjänst som musikelev skedde befordran till musikaspirant. Graden hette tidigare musikkorpral. I samband med detta kallades 1959 års elever till I 4 i Linköping för fortsatt militär utbildning. Eftersom tre st slutat redan under första anställningsåret blev det 34 elever från 21 kårer som deltog i utbildningen. Av dessa 34 kom 27 från infanteriet (varav 3 tillhörde I 4), 1 från artilleriet, 2 från Flottan och 4 från Flygvapnet.  

Utbildningen pågick under tiden 2 maj till 31 augusti 1960 och befordran ägde rum efter halva tiden, 1 juli. Två elever som ännu inte fyllt 17 år fick dock vänta med befordran till sin födelsedag. Utbildningen utgjordes nästan helt av militära ämnen. Skolchef var dåvarande löjtnanten Torbjörn Tillman och militär instruktör bl. andra dåvarande överfuriren Lars Sydbom. 

Detta kom att bli enda gången musikpersonal utbildades centralt vid I 4. Under de sista åren fram till avskaffandet av militärmusiken 1971 skedde utbildningen på andra förband. Det är alltså en unik händelse i I 4:s historia som vi, dåvarande kursdeltagare, återsamlades många år senare för att högtidlighålla.

                                                                               

Här kan du se antalet militärmusikkårer 1901 - 1971

 

 


Sveriges Militärmusikers Förening

PG: 401 20 98 - 2