Välkommen till Sveriges Militärmusikers Förening!
[ Klicka här om du inte ser vänster länkfält ]


 

Sveriges Militärmusikers Förening (SMmF) är en konstnärlig, ideell förening, sammansluten av militärmusiker i Sverige. Syftet är att "tillvarata svenska militärmusikaliska traditioner och att föra detta arv vidare till kommande generationer".
Medlemskap kan sökas av den som varit anställd, eller är anställd, som musiker för att utöva försvars- och statsceremoniell musik.

Läs om föreningens bildande: Historik
 


En sammankomst med föreningens medlemmar och gäster planeras till 20 - 22 aug 2021 i Linköping!
Samt en konsert tillsammans med medlemmar ur Östergötlands HvMk lördag 21 aug kl 15, Gamla Linköping.

 


Föreningens årsmöten är väl dokumenterade i bilder. Klicka på nedanstående collage för bildsidor.

 

 


Har du varit anställd som militärmusiker, eller nu yrkesverksam som musiker inom försvars-/statsceremoniell verksamhet och ännu inte fått någon inbjudan till något av våra årsmöten, bör du höra av dig till: militarmusiker@smmf.se  eller ring: Christer Holm 073 7145048
0

 


Sveriges Militärmusikers Förening

PG: 401 20 98 - 2