Sveriges Militärmusikers Förening


Styrelsen
 

Namn Uppdrag Mandatperiod
verksamhetsår
Behandlas vid
årsmötet
Övrigt
Christer Holm Ordförande 2020/2021 2021

Hemsida 

Ingvar Hällerståhl Kassör 2019/2021 2021 Hemsida
Pelle Saur Sekreterare 2019/2021 2021  
Bengt Gidlöf Ledamot 2020/2022 2022 Konstnärlig ledare
Jan Löfgren Ledamot 2019/2021 2021  
Olle Hermansen Ledamot 2020/2022 2022  
Nils-Åke Nilsson Ledamot 2020/2022 2022  
Alf Burstedt Ersättare 2020/2021 2021  
Bengt Andersson Ersättare 2020/2021 2021  

 

[ Tillbaka ]

 


Sveriges Militärmusikers Förening

PG: 401 20 98 - 2