Sveriges Militärmusikers Förening


Styrelsen
 

Namn Uppdrag Mandatperiod
verksamhetsår
Behandlas vid
årsmötet
Övrigt
Christer Holm Ordförande 2023/2024 2024

Hemsida 

Ingvar Hällerståhl Kassör 2023/2025 2025 Hemsida
Pelle Saur Sekreterare 2023/2025 2025  
Bengt Gidlöf Ledamot 2022/2024 2024 Konstnärlig ledare
Jan Löfgren Ledamot 2023/2025 2025  
Nils-Åke Nilsson Ledamot 2022/2024 2024  
Alf Burstedt Ledamot 2022/2024 2024  
Anders Karlsson Ersättare 2023/2024 2024  
Bengt Andersson Ersättare 2023/2024 2024  

 

[ Tillbaka ]

 


Sveriges Militärmusikers Förening

PG: 401 20 98 - 2