Sveriges Militärmusikers Förening


Styrelsen
 

Namn Uppdrag Mandatperiod
verksamhetsår
Behandlas vid
årsmötet
Övrigt
Christer Holm Ordförande 2018/19 2019

Hemsida 

Ingvar Hällerståhl Kassör 2017/2019 2019 Hemsida
Pelle Saur Sekreterare 2017/2019 2019  
Bengt Gidlöf Ledamot 2018/20 2020 Konstnärlig ledare
Jan Löfgren Ledamot 2017/2019 2019  
Olle Hermansen Ledamot 2018/20 2020  
Nils-Åke Nilsson Ledamot 2018/20 2020  
Alf Burstedt Ersättare 2018/2019 2019  
Bengt Andersson Ersättare 2018/2019 2019  

 

[ Tillbaka ]

 


Sveriges Militärmusikers Förening

PG: 401 20 98 - 2