Sveriges Militärmusikers Förening


Styrelsen
 

Namn Uppdrag Mandatperiod
verksamhetsår
Behandlas vid
årsmötet
Övrigt
Christer Holm Ordförande 2022/2023 2023

Hemsida 

Ingvar Hällerståhl Kassör 2021/2023 2023 Hemsida
Pelle Saur Sekreterare 2021/2023 2023  
Bengt Gidlöf Ledamot 2022/2024 2024 Konstnärlig ledare
Jan Löfgren Ledamot 2021/2023 2023  
Nils-Åke Nilsson Ledamot 2023/2024 2024  
Alf Burstedt Ledamot 2023/2024 2024  
Olle Hermansen Ersättare 2023 2023  
Bengt Andersson Ersättare 2023 2023  

 

[ Tillbaka ]

 Sveriges Militärmusikers Förening


PG: 401 20 98 - 2