Tommy Stjernqvist
Hedersmedlem


 

 


Född 1946 och uppvuxen Kristianstad. Började tidigt med jägarhorn i Sommarlusts Gossorkester under ledning av musikfanjunkare Hugo Svensson. Sedan självstudier på trumpet i Hagströms regi som i hög utsträckning använde sig av militärmusiker som lärare. Musicerande medlem i Kristianstads Blåsorkester sedan 1960, senare benämnd Kristianstads Stadsmusikkår, med tidigare nämnde Hugo Svensson som musikalisk ledare. Därefter  musikfanjunkaren/Regionmusikern Stig Gustavsson som musikalisk ledare. Bytte trumpeten till euphonium strax efter millennieskiftet.

Antogs efter realexamen 1964 som befälselev vid Norra Skånska Regementet P 6, i Kristianstad. Pensionerad 2001.
Efter åtskilliga år som underofficer/kompaniofficer blev det Militärhögskolan och så småningom utnämnd till major.
Tommy Stjernqvist har alltid varit snar till engagemang och därmed iklätt sig förtroendeuppdrag i olika organisationer.
Han har varit  ordförande vid Kristianstads Stadsmusikkår i omgångar: 1976 - 2007 samt 2019...fortfarande.

Christer Holm

 

 

[ Tillbaka ]


Sveriges Militärmusikers Förening

Postgiro: 401 20 98 - 2