Ingemar Badman
Hedersmedlem


 

Klicka för info Wikipedia

 

Ingemar Badman invaldes år 2013 som föreningens hedersmedlem nr 3 (efter Torbjörn Tillman nr 1, Harry Sernklef nr 2).
Bland många marscher har Badman skrivit "Överste Tillman" som även blev Föreningens marsch.
Inspelningen är gjord vid en konsert 21 aug 2010 i Gamla Linköpings regementspark med föreningens medlemmar under ledning av Bengt Gidlöf!

Klicka för info Wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/Ingemar_Badman

Christer Holm, ordförande

 

 

[ Tillbaka ]


Sveriges Militärmusikers Förening

Postgiro: 401 20 98 - 2