Hedersmedlemmar


Här presenteras föreningens hedersmedlemmar i den ordning de blivit invalda.

Klicka på resp bild för ytterligare information

 

Torbjörn Tillman
Invald 2002


Som utbildningschef 1960 för årskull 1959
blev Tillman indirekt initiativtagare till
förningens bildande.
Harry Sernklef 
Invald 2004


Klarinettist, Militär musikdirektör vid
en rad olika regementen, m.m.
Ingemar Badman
Invald 2013


Militärmusiker, kompositör, musiklärare.
Skrivit marschen "Överste Tillman" som
även blivit föreningens marsch.


Tommy Stjernqvist
Invald 2022


Tidigt musikintresse (bleckblås).
Militärhögskolan (major).
Ordförande i Kristianstads Stadsmusikkår,
Olika omgångar.
o

[ Tillbaka ]

 


Sveriges Militärmusikers Förening

PG: 401 20 98 - 2